S    U    S   H    A    N    T    G    U    P    T    A

D  E  T  A  I  L  E  D    F  O  R    E  L  E  G  A  N  C  E